Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 thường gặp nhất English Phrases

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Can I see your passport please?

Làm ơn cho xem thông hành của bạn.

Can I take a message?

Tôi có thể nhận một lời nhắn không?

Can I try it on?

Tôi có thể mặc thử không?

Can we sit over there?

Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?

Did you come with your family?

Bạn tới với gia đình hả?

Do you think it's possible?

Bạn có nghĩ điều đó có thể xảy ra không?

Here's my number.

Đây là số của tôi.

He's not in right now.

Ngay lúc này anh ta không có đây.

Hi, is Mrs. Smith there, please?

Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?

I'd like some water too, please.

Tôi cũng muốn một ít nước, xin vui lòng.

I'd like to buy a bottle of water, please.

Tôi muốn mua một chai nước, xin vui lòng.

I'd like to buy something.

Tôi muốn mua một món đồ.

I'd like to go to the store.

Tôi muốn đến cửa hàng.

I'd like to rent a car.

Tôi muốn thuê xe hơi.

I'd like to send a fax.

Tôi muốn gửi phắc.

I'd like to send this to America.

Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ.

I'd like to speak to Mr. Smith please.

Tôi muốn nói chuyện với ông Smith, xin vui lòng.

I have three children, two girls and one boy.

Tôi có ba người con, hai gái một trai.

I'll be right back.

Tôi sẽ trở lại ngay.

I'll call back later.

Tôi sẽ gọi lại sau.

I'll call you on Friday.

Tôi sẽ gọi bạn vào thứ sáu.

I'll teach you.

Tôi sẽ dạy bạn.

I'm ok.

Tôi ổn.

I need some tissues.

Tôi cần một ít khăn giấy.

Is there an English speaking guide?

Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh không?

I want to give you a gift.

Tôi muốn tặng bạn một món quà.

Male or female?

Nam hay nữ?

My cell phone doesn't have good reception.

Điện thoại di động của tôi không nhận tín hiệu tốt.

My cell phone doesn't work.

Điện thoại di động của tôi bị hỏng.

Please take off your shoes.

Làm ơn cởi giày ra.

Sorry, I think I have the wrong number.

Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số.

What is the area code?

Mã vùng là bao nhiêu?

What's the name of the company you work for?

Tên của công ty bạn làm việc là gì?

What's wrong?

Có gì không ổn?

What's your address?

Địa chỉ của bạn là gì?

Where can I find a hospital?

Tôi có thể tìm được một bệnh viện ở đâu?

Where's the closest restaurant?

Nhà hàng gần nhất ở đâu?

Where's the pharmacy?

Hiệu thuốc ở đâu?

Who are you?

Bạn là ai?

Who is that?

Đó là ai?

Who would you like to speak to?

Bạn muốn nói chuyện với ai?

Will you take me home?

Làm ơn đưa tôi về nhà.

Would you like water or milk?

Bạn muốn uống nước hay sữa?