Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 thường gặp nhất English Phrases

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Certainly!

Dĩ nhiên!

Good afternoon.

Chào (buổi chiều)

Good evening sir.

Chào ông (buổi tối)

Good Luck.

Chúc may mắn.

Good morning.

Chào (buổi sáng)

Great.

Tuyệt.

Happy Birthday.

Chúc mừng sinh nhật.

Have a good trip.

Chúc một chuyến đi tốt đẹp.

Hello.

Chào.

Nice to meet you

Rất vui được gặp bạn.

Please call me.

Làm ơn gọi cho tôi.