Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 thường gặp nhất English Phrases

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Are there any concerts?

Có buổi hòa nhạc nào không?

Do you want to go to the movies?

Bạn có muốn đi xem phim không?

Have you seen this movie?

Bạn đã xem phim này chưa?

He said you like to watch movies.

Anh ta nói bạn thích xem phim.

How tall are you?

Bạn cao bao nhiêu?

Is the bank far?

Ngân hàng có xa không?

Is there a movie theater nearby?

Có rạp chiếu phim gần đây không?

What do people usually do in the summer in Los Angeles?

Người ta thường làm gì vào mùa hè ở Los Angeles?

What kind of music do you like?

Bạn thích loại nhạc gì?

What's your favorite food?

Thức ăn ưa thích của bạn là gì?

What time does the movie start?

Mấy giờ phim bắt đầu?

Who was your teacher?

Ai đã là thày giáo của bạn?

Would you like to have dinner with me?

Bạn muốn ăn tối với tôi không?

Would you like to rent a movie?

Bạn muốn thuê phim không?