Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 thường gặp nhất English Phrases

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Are you allergic to anything?

Bạn có dị ứng với thứ gì không?

Are you ready?

Bạn sẵn sàng chưa?

Call me.

Gọi điện cho tôi.

Did you send me flowers?

Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?

Do you sell batteries?

Bạn có bán pin không?

I don't care.

Tôi không cần.

I give up.

Tôi bỏ cuộc.

I got in an accident.

Tôi gặp tai nạn.

I have a cold.

Tôi bị cảm.

I have one in my car.

Tôi có một cái trong xe.

I made this cake.

Tôi làm cái bánh này.

I'm a teacher.

Tôi là giáo viên.

I'm self-employed.

Tôi tự làm chủ.

I still have a lot to do.

Tôi còn nhiều thứ phải làm.

I still haven't decided.

Tôi vẫn chưa quyết định.

It depends on the weather.

Tùy vào thời tiết.

It's very cold today.

Hôm nay trời rất lạnh.

My luggage is missing.

Hành lý của tôi bị thất lạc.

My stomach hurts.

Tôi đau bụng.

My throat is sore.

Tôi đau họng.

My watch has been stolen.

Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp.

Take this medicine.

Dùng thuốc này.

The accident happened at the intersection.

Tai nạn xảy ra tại giao lộ.

There has been a car accident.

Đã có một tai nạn xe hơi.

Where can I exchange U.S. dollars?

Tôi có thể đổi đô la Mỹ ở đâu?

Where do you work?

Bạn làm việc ở đâu?

Where's the nearest hospital?

Bệnh viện gần nhất ở đâu?

Where's the post office?

Bưu điện ở đâu?