การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 ที่พบมากที่สุดวลีภาษาอังกฤษ

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Certainly!

แน่นอน!

Good afternoon.

สวัสดี ตอนบ่าย.

Good evening sir.

สวัสดี ตอนเย็น คุณผู้ชาย.

Good Luck.

โชคดี .

Good morning.

สวัสดี ตอนเช้า.

Great.

ยอดเยี่ยม.

Happy Birthday.

สุขสันต์วันเกิด.

Have a good trip.

ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ.

Hello.

สวัสดี.

Nice to meet you

ดีใจที่ได้พบคุณ

Please call me.

กรุณา โทรกลับหาฉัน.