Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 từ phổ biến nhất

Anh / Tiếng Việt âm thanh

above

trên

back

trở lại

behind

phía sau

below

dưới

between

giữa

center

trung tâm

downstairs

dưới lầu

downtown

phố

front

phía trước

here

ở đây

inside

bên trong

jail

nhà tù

near

gần

nearby

gần đây

on

trên

opposite

đối diện

outside

bên ngoài

over

trên

there

ở đó

top

đỉnh

under

dưới

up

lên

upstairs

trên lầu

village

làng