Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 từ phổ biến nhất

Anh / Tiếng Việt âm thanh

congratulations!

xin chúc mừng!

goodbye

tạm biệt

hello

chào

name

tên

please

làm ơn

surprise

gây ngạc nhiên