การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 ส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษทั่วไปคำ

อังกฤษ / ไทย เสียง

above

ข้างบน

back

กลับ

behind

ข้างหลัง

below

ข้างล่าง

between

ระหว่าง

center

ศูนย์กลาง

downstairs

ชั้นล่าง

downtown

ในเมือง,ตัวเมือง

front

ข้างหน้า

here

ที่นี่

inside

ข้างใน , ภายใน

jail

คุก

near

ใกล้

nearby

แถวๆนี้

on

บน

opposite

ตรงกันข้าม ,สิ่งตรงกันข้าม

outside

ข้างนอก

over

เหนือกว่า ,สูงกว่า

there

ที่นั่น , นั่น , ตรงนั้น

top

บน , เหนือ ,ยอด , หัวกะทิ

under

ข้างใต้

up

บน , เหนือ ,ขึ้นไป , ตื่นนอน

upstairs

ชั้นบน

village

หมู่บ้าน