ဘာသာပြန်ချက်များ: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 အများစုမှာအသုံးများသောစကားလုံးမြား

အင်္ဂလိပ် / Burmese audio

above

အပေါ်မှာ

back

နောက်

behind

နောက်ကျသည်။

below

အောက်မှာ

between

ကြား

center

အလယ်

downstairs

အောက်ထပ်

downtown

မြို့ထဲ

front

ရှေ့

here

ဒီနေရာ

inside

အတွင်းပိုင်း

jail

ထောင်

near

အနီးအနား

nearby

အနီးအနားတွင်

on

ဖွင့်သည်

opposite

ပြောင်းပြန်

outside

အပြင်ဘက်

over

အပေါ်

there

ဟိုမှာ

top

အပေါ်

under

အောက်မှာ

up

အပေါ်

upstairs

အပေါ်ထပ်

village

ရွာ