Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 từ phổ biến nhất

Anh / Tiếng Việt âm thanh

anyone

bất cứ ai

how?

thế nào?

question

câu hỏi

What?

cái gì?

When?

khi nào?

Where?

ở đâu?

Which?

cái nào?

Which?

người nào?

Who?

ai?

Why?

tại sao?