Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 từ phổ biến nhất

Anh / Tiếng Việt âm thanh

actually

thực sự

again

lại, một lần nữa

almost

hầu như

already

rồi

alright

được

also

cũng

always

luôn luôn

and

angry

giận dữ

animal

thú vật

another

một...khác

anything

bất cứ cái gì

are

at

tại

bad

dở

badly

một cách tệ

because

bởi vì

beginner

người bắt đầu

beside

bên cạnh

best

tốt nhất

better

tốt hơn

big

lớn

bird

chim

black

đen

blue

xanh dương

book

sách

both

cả hai

brown

nâu

but

nhưng

carefully

một cách cẩn thận

cat

mèo

certainly

dĩ nhiên

chance

cơ hội

clean

lau chùi

common

chung

complete

đầy đủ

correct

đúng

could

có thể

cow

bò cái

custom

phong tục

dangerous

nguy hiểm

definitely

dứt khoát

did

đã làm

different

khác

difficult

khó

dirty

bẩn, dơ

disturb

quấy rối

done

đã làm

door

cửa

dream

duck

vịt

easy

dễ

electric

(thuộc về) điện

electricity

điện

embarrassed

lúng túng

empty

trống rỗng

enough

đủ

every

mỗi

everything

mọi thứ

example

thí dụ

excellent

xuất sắc

excuse

lời xin lỗi

extremely

cực kỳ

fact

sự thật

fat

béo

flag

lá cờ

flat

phẳng

for

cho

found

đã tìm thấy

from

từ

funny

khôi hài

future

tương lai

garbage

rác

goat

con dê

good

tốt

grass

cỏ

green

xanh lục

happy

hạnh phúc

has

heavy

nặng

her's

của cô ta

herself

chính cô ta

high

cao

himself

chính anh ta

his

của anh ta

history

lịch sử

hole

lỗ

holiday

ngày nghỉ

hope

hy vọng

horse

ngựa

I

tôi

idea

ý tưởng

if

nếu

important

quan trọng

impossible

không thể

impressive

gây ấn tượng

inch

(đơn vị đo chiều dài) insơ

is

it

joke

chuyện đùa

king

vua

lamp

đèn

law

luật

lay

đặt

lazy

lười

life

đời sống

light

ánh sáng

light

đèn

little

ít

little

nhỏ

long

dài

low

thấp

luck

may mắn

male

nam

match

diêm

matter

vấn đề

maybe

có lẽ

me

tôi

metal

kim loại

might

có thể

mine

của tôi

more

hơn

most

phần lớn

much

nhiều

must

phải

my

của tôi

necessary

cần thiết

never

không bao giờ

new

mới

newspaper

nhật báo

nice

dễ thương

no

không

noisy

ồn ào

normal

bình thường

not

không

note

ghi chú

notebook

vở

nothing

không cái gì

odor

mùi

of

của

oil

dầu

ok

được

old

già

only

chỉ

orange

màu cam

ordinary

thông thường

original

nguyên thủy

other

khác

our

của chúng tôi

ours

của chúng tôi

ourselves

chính chúng tôi

paper

giấy

part

phần

pattern

mẫu

pencil

bút chì

perhaps

có lẽ

person

người

photograph

ảnh

place

nơi

plant

cây

pleasant

dễ chịu

poor

đáng thương

possible

có thể

possibly

có thể

pretty

đẹp

probably

có thể

quick

nhanh

quickly

nhanh

quiet

yên lặng

really

thực sự

red

đỏ

rock

đá

rope

dây thừng

round

tròn

rule

luật

sad

buồn

same

cũng như vậy

score

điểm số

sentence

câu

she

cô ta

short

ngắn

shoulder

vai

simple

đơn giản

sir

thưa ông

skirt

váy

slow

chậm

slower

chậm hơn

slowly

chậm

small

nhỏ

smart

thông minh

some

vài

someone

người nào đó

something

cái gì đó

sorry

tiếc

so-so

vừa vừa

strong

mạnh

student

học sinh

stupid

ngu

tail

đuôi

tall

cao

tape

băng

test

bài thi

than

hơn

that

đó

their

của họ

theirs

của họ

them

họ

themselves

chính họ

then

rồi thì

these

những cái này

they

họ

thick

dày

thin

mỏng

thing

điều

this

cái này

those

những cái đó

thought

đã nghĩ

tiny

nhỏ

told

đã nói với

toy

đồ chơi

trash

rác

tree

cây

triangle

tam giác

true

đúng

truth

sự thực

ugly

xấu

us

chúng tôi

useful

hữu ích

very

rất

voice

giọng nói

vowel

nguyên âm

wall

tường

war

chiến tranh

we

chúng tôi

weak

yếu

well

giỏi

wheel

bánh xe

white

trắng

whose

của ai

wide

rộng

window

cửa sổ

with

với

without

không có

woman

phụ nữ

worse

tệ hơn

worst

tệ nhất

worst

điều tệ nhất

wrong

sai

yellow

vàng

yes

vâng

yet

chưa

you

bạn

young

trẻ

your

của bạn

yours

của bạn

yourself

chính bạn

yourselves

chính các bạn