ဘာသာပြန်ချက်များ: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 အများစုမှာအသုံးများသောစကားလုံးမြား

အင်္ဂလိပ် / Burmese audio

congratulations!

ဂုဏ်ယူပါသည်!

goodbye

ဂွတ်ဘိုင်

hello

ဟဲလို

name

နာမည်

please

ကျေးဇူးပြု၍

surprise

အလန့်တကြား