การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 ส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษทั่วไปคำ

อังกฤษ / ไทย เสียง

against

ต่อต้าน

color

สี

complicated

สับซับซ้อน, ซับซ้อน , ยุ่งยาก

dictionary

ดิกชันนารี

false

ผิด ,ไม่ถูก

fluent

คล่อง ,ชำนาญ

interrupt

ขัดจังหวะ

language

ภาษา

letter

ตัวอักษร

mean

หมายถึง , เจตนา

mistake

ผิดพลาด, สำคัญผิด ,เข้าใจผิด

problem

ปัญหา

pronunciation

การออกเสียง

strange

แปลก ,ประหลาด ,อัศจรรย์ ,ไม่เคยชิน ,ใหม่

terrible

น่ากลัว , น่าเกรงขาม ,สยอง ,ทำให้ตกใจ

word

คำศัพท์