การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 ส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษทั่วไปคำ

อังกฤษ / ไทย เสียง

afraid

กลัว

birthday

วันเกิด

Britian

ของอังกฤษ , พวกคนอังกฤษ

buddhist

ศาสนาพุทธ

busy

ยุ่ง

Canada

แคนาดา

China

จีน , ประเทศจีน

Christian

คริสเตียน

Christmas

คริสมาสต์

drunk

เมา

Europe

ยุโรป

foreign

ต่างประเทศ

France

ฝรั่งเศส

Germany

เยอรมันนี

government

รํฐบาล

immigration

การอพยพ , การย้ายถิ่นฐาน

Jewish

ยิว

Mexican

เม็กซิกัน

Mexico

เม็กซิโก

Muslim

มุสลิม

president

ประธานาธิบดี

Religion

ศาสนา

Russia

รัสเซีย

Russian

ชาวรัสเซีย

vegetables

ผัก

wedding

งานแต่งงาน