การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 ส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษทั่วไปคำ

อังกฤษ / ไทย เสียง

anyone

ใครๆ

how?

อย่างไร?

question

คำถาม

What?

อะไร?

When?

เมื่อไหร่

Where?

ที่ไหน

Which?

อันไหน

Which?

สิ่งไหน

Who?

ใคร

Why?

ทำไม