การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 ที่พบมากที่สุดวลีภาษาอังกฤษ

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Across from the post office.

ตรงข้ามไปรษณีย์.

At 3 o'clock.

เวลา 3 โมง.

Be quiet.

กรุณาอย่าส่งเสียงดัง.

Can you recommend a good restaurant?

คุณ ช่วยแนะนำ ร้านอาหาร ดีๆให้ได้ไหม?

Here it is.

มันอยู่นี่.

Here you are.

คุณอยู่ที่นี่ เอง.

He's in the kitchen.

เขา อยู่ในห้องครัว.

He studies at Boston University.

เขาเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยบอสตัน.

How far is it?

มันไกลแค่ไหน?

How far is it to Chicago?

ชิคาโกไกลแค่ไหน?

How many miles is it to Pennsylvania?

มันเป็นระยะทางกี่ไมล์ที่จะไปถึงเพนซิลวาเนีย?

I'd like a single room.

ฉันอยากได้ ห้องเดี่ยว.

I like to watch TV.

ฉันชอบดูทีวี.

It's delicious!

มันอร่อย!

It's half past 11.

มันคือ 11 โมงครึ่ง.

It's less than 5 dollars.

มันน้อยกว่า 5 ดอล์ล่าร์.

It's more than 5 dollars.

มันมากกว่า 5 ดอล์ล่าร์.

It's near the Supermarket.

มันอยู่ ใกล้กับซุปเปอร์มาร์เก็ต.

it's not suppose to rain today.

ฝนไม่ควรจะตก วันนี้.

It's ok.

มันใช้ได้.

It's on 7th street.

มันอยู่บน ถนนหมายเลข 7

It's really hot.

มันร้อน จริงๆ.

It's suppose to rain tomorrow.

พรุ่งนี้ฝน น่าจะตก.

I was going to the library.

ฉันไปห้องสมุดมา.

I was in the library.

ฉันอยู่ในห้องสมุดมา.

Let's go.

ไปกันเถอะ.

Maybe.

บางที.

More than 200 miles.

มากกว่า200 ไมล์.

My house is close to the bank.

บ้านของฉันใกล้กับธนาคาร.

Near the bank.

ใกล้กับธนาคาร.

On the left.

ทางซ้าย.

On the right.

ทางขวา.

On the second floor.

บนชั้นสอง.

Outside the hotel.

ข้างนอกโรงแรม.

Over here.

ที่นี่.

Over there.

ที่โน่น.

The book is behind the table.

หนังสือเล่มที่อยู่หลังโต๊ะ.

The book is in front of the table.

หนังสือ เล่มที่อยู่หน้าโต๊ะ.

The book is near the table.

หนังสือ เล่มที่อยู่ใกล้ๆโต๊ะ.

The book is next to the table.

หนังสือเล่มที่อยู่ถัดจากโต๊ะ.

The book is on top of the table.

หนังสือเล่มที่อยู่บนสุดของโต๊ะ.

There are some books on the table.

มี หนังสือบางเล่มบนโต๊ะ.

There's a book under the table.

มีหนังสือ ( เล่มหนึ่ง) อยู่ใต้โต๊ะ.

We're from California.

เรามาจากแคลิฟอร์เนีย.

What's the address?

ที่อยู่อะไร?

Where are you going?

คุณจะไปไหน ?

Where is it?

มันอยู่ที่ไหน ?

Where would you like to go?

คุณอยากจะไปที่ไหน ?

Who won?

ใคร ชนะ?