การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 ที่พบมากที่สุดวลีภาษาอังกฤษ

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Come here.

มานี่.

Does it often snow in the winter in Massachusetts?

หิมะตกในฤดูหนาวในแมสซาชูแซสบ่อยใช่ไหม?

Do you think it'll rain today?

คุณ คิดว่า วันนี้ฝนจะตกไหม?

Do you think it's going to rain tomorrow?

คุณ คิดว่า พรุ่งนี้ฝนจะตกไหม?

How's business?

ธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง?

Is it close?

มันปิดไหม?

Is it possible?

มันเป็นไปได้ไหม?

Is it ready?

มันพร้อมไหม?

It costs 20 dollars per hour.

มันราคา 20 ดอล์ล่าร์ ต่อ ชั่วโมง.

It hurts here.

มันเจ็บตรงนี้.

It's far from here.

มันไกลจาก ที่นี่.

It's going to be hot today.

วันนี้อากาศจะร้อน.

It's north of here.

มันอยู่ทางเหนือของที่นี่.

It's over there.

มันอยู่ที่โน่น.

It's raining.

ฝนตก.

It's too late.

มันสายไป.

It's very important.

มันสำคัญมาก .

It will arrive shortly.

อีกแป๊บนึง มันจะมาถึง.

The roads are slippery.

ถนนลื่น.

What's the room rate?

อัตราค่าห้องเท่าไหร่?

What will the weather be like tomorrow?

พรุ่งนี้อากาศจะป็นอย่างไร?