การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 ที่พบมากที่สุดวลีภาษาอังกฤษ

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Are you here alone?

คุณ อยู่ที่นี่คนเดียวหรือ?

Can I bring my friend?

ฉันสามารถพาเพื่อนไปได้ไหม?

Can I have a receipt please?

ฉันรบกวนขอใบเสร็จด้วย?

Can it be cheaper?

ราคาถูกกว่านี้ได้ไหม?

Can we have a menu please.

เรารบกวนขอเมนูได้ไหม?

Can you hold this for me?

คุณ ช่วยถือ นี่ให้สำหรับฉันได้ไหม?

Do you have any children?

คุณ มีลูกไหม?

Do you know how much it costs?

คุณรู้ไหมมันราคาเท่าไร?

Have you eaten at that restaurant?

คุณเคยกินที่ ร้านอาหารนั้นไหม?

Have you eaten yet?

คุณกินข้าวแล้วหรือยัง?

Have you ever had Potato soup?

คุณ เคยกินซุปมันฝรั่งไหม?

He likes juice but he doesn't like milk

เขาชอบน้ำผลไม้แต่ไม่ชอบนม

Here is your salad.

นี่สลัดของคุณ .

Here's your order.

นี่ใบสั่งของของคุณ.

How does it taste?

รสชาติมันเป็นอย่างไร?

How many people? (restaurant)

มีคนกี่คน? (ในร้านอาหาร)

I agree.

ฉันเห็นด้วย.

I'd like a table near the window.

ฉันอยากได้ โต๊ะใกล้หน้าต่าง.

I'd like to call the United States.

ฉันอยากจะโทร ไปอเมริกา.

I haven't been there.

ฉันยังไม่เคยไปที่นั่น.

I haven't finished eating.

ฉันยังกินไม่เสร็จ.

I like it.

ฉันชอบมัน.

I'll give you a call.

ฉันจะ โทรหา คุณ.

I'll have a cup of tea please.

ฉันจะดื่มชาสักถ้วย.

I'll have a glass of water please.

ฉันจะ ดื่มน้ำสักแก้ว.

I'm from America.

ฉันมาจาก อเมริกา.

I'm going to bed.

ฉันกำลังจะไปนอน.

I'm here on business.

ฉันอยู่ ที่นี่เพื่อธุรกิจ.

I'm sorry.

ฉัน ขอโทษ.

I only have 5 dollars.

ฉันมีแค่ 5 ดอล์ล่าร์.

I think I need to see a doctor.

ฉันคิดว่า ฉันจำเป็นต้องพบแพทย์.

It's August 25th.

มันคือ 25 สิงหาคม.

I understand.

ฉันเข้าใจ.

June 3rd.

3 มิถุนายน.

The food was delicious.

อาหารอร่อย(พูดถึงอาหารในอดีต).

There are some apples in the refrigerator.

มี แอปเปิ้ลในตู้เย็น.

There's a restaurant near here.

มี ร้านอาหาร (ร้านหนึ่ง)ใกล้กับ ที่นี่.

There's a restaurant over there, but I don't think it's very good.

มี ร้านอาหารร้านนึงที่โน่น, แต่ฉันไม่คิดว่ามันดีมากนัก .

Waiter!

บ๋อย!

Waitress!

พนักงานเสริฟ์!

We can eat Italian or Chinese food.

เรากินอาหารอิตาเลียนหรืออาหารจีนได้.

We'll have two glasses of water please.

เราอยากจะได้น้ำสัก 2 แก้ว .

What are you going to have?

คุณ กำลังจะกินอะไร ?

What do you recommend?

คุณแนะนำอะไร?

What's your email address?

อีเมลล์ ของคุณคืออะไร?

What would you like to drink?

คุณอยากจะ ดื่มอะไร?

What would you like to eat?

คุณอยากจะกินอะไร?

Where is an ATM?

เอทีเอ็มอยู่ที่ไหน?

Where is there a doctor who speaks English?

หมอคุณคนที่พูด ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหน ?

Which one?

อันไหน ?

Would you ask him to come here?

คุณจะ ช่วยบอกเขา ให้มา ที่นี่ไหม?

Would you like a glass of water?

คุณอยากจะ ได้น้ำ สักแก้วไหม ?

Would you like coffee or tea?

คุณอยากจะ ได้กาแฟ หรือชา?

Would you like something to drink?

คุณอยากจะ ดื่มอะไรไหม?

Would you like some water?

คุณอยากจะ รับ น้ำไหม?

Would you like some wine?

คุณอยากจะ รับไวน์ไหม?

Would you like to go for a walk?

คุณอยากจะไปเดินเล่นไหม?

Would you like to watch TV?

คุณอยากจะดูทีวีไหม?