การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 ที่พบมากที่สุดวลีภาษาอังกฤษ

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

About 300 kilometers.

ประมาณ 300 กิโลเมตร.

A one way ticket.

ตั่วทางเดียว.

Are you going to help her?

คุณจะ ช่วยเธอใช่ไหม?

A round trip ticket.

ตั๋วไป-กลับ.

At what time?

ที่เวลา กี่โมง?

Can I make an appointment for next Wednesday?

ฉันสามารถทำการนัดหมายสำหรับวันพุธหน้าได้ไหม?

Can you repeat that please?

คุณ กรุณาทวนสิ่งนั้นอีกครั่งได้ไหม?

Does this road go to New York?

ถนนสาย นี้ ไปนิวยอร์คใช่ไหม?

Do you have enough money?

คุณ มี เงินพอไหม?

Do you know how to cook?

คุณ รู้วิธีการทำอาหารไหม?

Do you know what this says?

คุณรู้ไหมว่า นี่พูดว่าอะไร?

Do you want me to come and pick you up?

คุณ อยากให้ฉันมาและรับคุณไหม?

Follow me.

ตามฉันมา.

From here to there.

จากที่นี่ ถึงที่นั่น.

Go straight ahead.

ตรงไปข้างหน้า.

Have you arrived?

คุณถึงแล้วหรือยัง?

Have you been to Boston?

คุณเคยไปบอสตันแล้วหรือยัง?

How do I get there?

ฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร?

How do I get to Daniel Street?

ฉันจะไปถนนแดเนียลได้อย่างไร?

How do I get to the American Embassy?

ฉันจะไปสถานฑูตอเมริกันได้อย่างไร?

How long does it take by car?

มันไกลแค่ไหนถ้าเราไปโดยรถยนต์?(ใช้เวลากี่ชั่วโมง)

How long does it take to get to Georgia?

มันไกลแค่ไหนที่จะไปถึงจอร์เจีย?(ใช้เวลากี่ชั่วโมง)

How long is the flight?

ฟไลทนานเท่าไหร่ ?

How was the movie?

ภาพยนต์เป็นอย่างไรบ้าง?

I'd like to make a phone call.

ฉันอยากจะโทรศัพท์ .

I'd like to make a reservation.

ฉันอยากจะทำการจองโต๊ะ.

I have a question I want to ask you./ I want to ask you a question.

ฉันมี คำถามที่ฉัน อยากจะถาม คุณ./ ฉันอยาก จะถาม คุณ .

I'll take that one also.

ฉันจะเอาอันนั้นด้วย.

I'm coming right now.

ตอนนี้ฉันกำลังมา.

I'm going home in four days.

ฉันกำลังจะกลับ บ้าน ในสี่ วันนี้.

I'm leaving Tomorrow.

ฉันจะไปพรุ่งนี้.

I'm looking for the post office.

ฉัน กำลังมองหาไปรษณีย์.

Is this pen yours?

นี่คือปากกาของคุณใช่ไหม?

I wish I had one.

ฉันหวังว่าฉันจะมีอันหนึ่ง.

One ticket to New York please.

ตั๋วหนึ่งใบไปนิวยอร์ค.

One way or round trip?

ทางเดียวหรือไปกลับ?

Please speak slower.

กรุณา พูด ช้าๆ.

Please take me to the airport.

กรุณา พาฉันไปที่สนามบิน.

That way.

ทางนั้น.

The plane departs at 5:30P.

เครื่องบินออกที่เวลา 5โมง30นาที ในตอน เย็น.

They arrived yesterday.

พวกเขามาถึง เมื่อวาน.

Turn around.

เลี้ยวกลับ(กลับหลังหัน).

Turn left.

เลี้นวซ้าย.

Turn right.

เลี้ยวขวา.

What time are you going to the bus station?

คุณ จะไปสถานีขนส่งกี่โมง ?

When did this happen?

นี่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ?

When did you arrive in Boston?

คุณมาถึงบอสตันเมื่อไหร่?

When does he arrive?

เมื่อไหร่เขาจะมาถึง?

When does it arrive?

มันจะมาถึงเมื่อไหร่?

When does the bank open?

ธนาคารเปิดเมื่อไหร่?

When does the bus leave?

รถบัสจะออกเมื่อไหร่?

When do we arrive?

เราจะถึงเมื่อไหร่?

When do we leave?

เราจะไปเมื่อไหร่?

Where can I mail this?

ฉันสามารถส่งสิ่งนี้ได้ที่ไหน?

Where is she from?

เธอมาจากที่ไหน ?

Where is the bathroom?

ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ?

Why not?

ทำไมล่ะ?

Will you remind me?

คุณจะเตือนฉันไหม?