การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 ที่พบมากที่สุดวลีภาษาอังกฤษ

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Am I pronouncing it correctly?

ฉันออกเสียงอย่าง ถูกต้องไหม?

Can you do me a favor?

คุณช่วยฉันได้ไหม?

Can you help me?

คุณ ช่วยฉันได้ไหม?

Can you please say that again?

คุณ กรุณา พูดอีกครั้งได้ไหม?

Can you show me?

คุณแสดงให้ฉันดูได้ไหม?

Can you throw that away for me?

คุณ ช่วยโยนสิ่งนั้น ให้กับฉันได้ไหม?

Does anyone here speak English?

มีใคร ที่นี่ พูด ภาษาอังกฤษได้บ้าง?

Don't do that.

อย่าทำอย่างนั้น.

Do you believe that?

คุณเชื่อนั่นไหม?

Do you have a pencil?

คุณ มี ดินสอไหม?

Do you smoke?

คุณสูบบุหรี่ไหม?

Do you speak English?

คุณ พูด ภาษาอังกฤษได้ไหม?

Excuse me, what did you say?

ขอโทษ, คุณพูดว่ายังไงน่ะ?

Forget it.

ลืมมันไปเถอะ.

How do you pronounce that?

คุณออกเสียงนั้นอย่างไร?

How do you say it in English?

คุณ พูดมันว่าอย่างไรใน ภาษาอังกฤษ?

How do you spell it?

คุณ สะกดมันอย่างไร?

How do you spell the word "Seattle?"

คุณ สะกดคำศัพท์ "ซีแอตเทิล"อย่างไร?

I can swim.

ฉันว่ายน้ำเป็น.

I can't hear you clearly.

ฉันไม่ได้ยินคุณชัดเจน.

I don't mind.

ฉันไม่ถือสา.

I don't speak English very well.

ฉันพูด ภาษาอังกฤษได้ ไม่ดีมากนัก .

I don't think so.

ฉันไม่คิดอย่างนั้น.

I don't understand what your saying.

ฉันไม่เข้าใจ คุณพูดอะไรของคุณ .

Is there air conditioning in the room?

มี แอร์คอนดิชั่นนิงในห้องไหม?

I think you have too many clothes.

ฉันคิดว่า คุณมีเสื้อผ้าเยอะเกินไป.

I trust you.

ฉันเชื่อคุณ.

I understand now.

ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว .

Let's meet in front of the hotel.

มาเจอกันที่หน้าโรงแรม.

Please sit down.

กรุณานั่งลง.

Please speak English.

กรุณา พูด ภาษาอังกฤษ.

Please speak more slowly.

กรุณา พูด ช้ากว่านี้อีกนิด

Sorry, I didn't hear clearly.

ขอโทษ,ฉันไม่ได้ยินคุณชัดนัก.

That means friend.

นั่นหมายถึงเพื่อน.

That's wrong.

นั่นผิด.

Try to say it.

พยายามพูด.

What does this mean?

นี่หมายความว่าอะไร?

What does this say?

นี่พูด ว่าอะไร ?

What does this word mean?

คำศัพท์นี้หมายความว่า อะไร ?

What's the exchange rate?

อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่?

Whose book is that?

หนังสือนั่นของใคร?

Why aren't you going?

ทำไม คุณ ถึงไม่ไป?

Why are you laughing?

ทำไมคุณถึง หัวเราะ ?

Why did you do that?

ทำไม คุณ ทำอย่างนั้น?