การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 ที่พบมากที่สุดวลีภาษาอังกฤษ

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Can I have a glass of water please?

ฉันขอน้ำสักแก้วได้ไหม?

Can I use your phone?

ฉันสามารถใช้ โทรศัพท์ของคุณได้ไหม?

Do you have any vacancies?

คุณ มี ที่ว่างบ้างไหม?

Do you have the number for a taxi?

คุณ มีเบอร์โทรของแท็กซี่ไหม?

Do you know her?

คุณรู้จักเธอไหม?

Do you know where she is?

คุณรู้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหน ?

Do you play basketball?

คุณ เล่นบาสเกตบอลไหม?

Fill it up, please. (gas station)

กรุณาเติมน้ำมัน. (ป๊มน้ำมัน)

He needs some new clothes.

เขาต้องการเสื่อผ้าใหม่.

How much is that?

นั่นราคาเท่าไหร่ ?

How much is this?

นี่ราคาเท่าไหร่?

I believe you.

ฉันเชื่อคุณ.

I'd like the number for the Hilton Hotel please.

ฉันอยากได้ เบอร์โทรของโรงแรมฮิลตัล.

I'd like to buy a phone card please.

ฉันอยากจะซื้อบัตรโทรศัพท์.

I'd like to go home.

ฉันอยากจะกลับบ้าน.

I'd like to go shopping.

ฉันอยากจะไปช๊อปปิ้ง.

If you like it I can buy more.

ถ้าคุณ ชอบมัน ฉันจะซื้อเพิ่ม.

I'm a beginner.

ฉันเป็นแค่ระดับเริ่มต้น.

I'm full.

ฉันอิ่ม.

I'm just kidding.

ฉันล้อเล่น.

I'm single.

ฉัน โสด.

I speak two languages.

ฉันพูดได้สองภาษา.

I thought he said something else.

ฉันคิดว่า เขาพูดเรื่องอื่น.

It's not too far.

มันไม่ไกลมาก.

I usually drink coffee at breakfast.

ปกติแล้วมื้อเช้าฉันดื่มกาแฟ .

Sorry, we don't have any.

ขอโทษ, เราไม่มีเลย.

The books are expensive.

หนังสือแพงมาก.

Try it on.

ลองสวมดู.

What do you want to buy?

คุณ อยากซื้ออะไร ?

What size?

ขนาดอะไร ?

What time does the store open?

ร้านค้าเปิดกี่โมง ?

When does the plane arrive?

เครื่องบินจะมาถึงเมื่อไหร่?

Where are you?

คุณอยู่ที่ไหน?

Would you like something to eat?

คุณอยากจะ กินอะไรไหม?