Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 từ phổ biến nhất

Anh / Tiếng Việt âm thanh

call

gọi

card

thẻ

computer

máy vi tính

cord

dây

delete

xóa

email

thư điện tử

envelope

phong bì

fax

bản phắc

information

thông tin

Internet

internet

letter

lá thư

mail

thư tín

package

gói

page

trang

password

khẩu lệnh

pen

bút mực

phone

điện thoại

postcard

bưu thiếp

shirt

áo sơ mi

software

phần mềm

stamp

tem

type

đánh máy

website

trang web