Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 từ phổ biến nhất

Anh / Tiếng Việt âm thanh

against

chống lại

color

màu

complicated

phức tạp

dictionary

từ điển

false

giả

fluent

trôi chảy

interrupt

chặn ngang

language

ngôn ngữ

letter

mẫu tự

mean

có nghĩa

mistake

lỗi

problem

vấn đề

pronunciation

phát âm

strange

lạ

terrible

khủng khiếp

word

chữ