Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體
Lesson 1 - Where are you from?
Bạn từ đâu tới?
Danh sách bài học | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hello.

Xin chào.

Hi.

Xin chào.

How are you?

Bạn khỏe không?

I'm good. How are you?

Tôi khỏe. Bạn khỏe không?

Good. Do you speak English?

Khỏe. Bạn có nói tiếng Anh không?

A little. Are you American?

Một chút. Bạn là người Mỹ hả?

Yes.

Vâng.

Where are you from?

Bạn từ đâu tới?

I'm from California.

Tôi từ California.

Nice to meet you.

Rất vui được gặp bạn.

Nice to meet you too.

Tôi cũng rất vui được gặp bạn