การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體
Lesson 2 - Do you speak English?
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
รายการของบทเรียน | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Excuse me, are you American?

ขอโทษค่ะ คุณเป็นคนอเมริกันหรือปล่าวค่ะ?

No.

ไม่ครับ ผมไม่ใช่คนอเมริกัน ผมเป็นคนจีน

Do you speak English?

คุณพูดภาษาอีงกฤษได้หรือปล่าว

A little, but not very well.

พูดได้นิดหน่อย แต่ไม่ค่อยดีนัก

How long have you been here?

คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้ว

2 months.

2 เดือน

What do you do for work?

คุณทำงานอะไร

I'm a student. How about you?

ผมเป็นนักศึกษา แล้วคุณล่ะ

I'm a student too.

ฉันก็เป็นนักศึกษาเหมือนกัน