Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體
Lesson 4 - Asking directions.
Hỏi đường.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hi Michael.

Chào Michael.

Hi Amy. What's up?

Chào Amy. Có chuyện gì vậy?

I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there?

Tôi đang tìm phi trường. Bạn có thể nói cho tôi biết làm cách nào đến đó được không?

No, sorry. I don't know.

Không, rất tiếc. Tôi không biết.

I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is?

Tôi nghĩ tôi có thể đi xe điện ngầm để tới phi trường. Bạn có biết đuờng xe điện ngầm ở đâu không?

Sure, it's over there.

Chắc rổi. Nó ở đằng kia.

Where? I don't see it.

Ở đâu? Tôi không thấy nó.

Across the street.

Phía bên kia đường.

Oh, I see it now. Thanks.

Ô, bây giờ tôi thấy rồi. Cám ơn.

No problem.

Không có gì.

Do you know if there's a restroom around here?

Bạn biết có nhà vệ sinh nào quanh đây không?

Yes, there's one here. It's in the store.

Vâng. Có một cái ở đây. Nó ở trong cửa hàng.

Thank you.

Cám ơn.

Bye.

Tạm biệt.

Bye bye.

Tạm biệt.