Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體
Lesson 5 - I'm hungry.
Tôi đói.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hi Sarah, how are you?

Chào Sarah, bạn khỏe không?

Fine, how are you doing?

Khỏe, bạn thế nào?

OK.

Được.

What do you want to do?

Bạn muốn làm gì?

I'm hungry. I'd like to eat something.

Tôi đói. Tôi muốn ăn thứ gì đó.

Where do you want to go?

Bạn muốn đi đâu?

I'd like to go to an Italian restaurant.

Tôi muốn đi tới một nhà hàng Ý

What kind of Italian food do you like?

Bạn thích loại món ăn Ý nào?

I like spaghetti. Do you like spaghetti?

Tôi thích spaghetti. Bạn có thích spaghetti không?

No, I don't, but I like pizza.

Không, tôi không thích, nhưng tôi thích pizza.