การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 ส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษทั่วไปคำ

อังกฤษ / ไทย เสียง

boss

เจ้านาย

class

ชั้นเรียน

course

คอร์ส ,หลักสูตร

co-worker

เพื่อนร่วมงาน

degree

ปริญญา

dry

น่าเบื่อ

effort

ความช่วยเหลือ , การสนับสนุน

equal

เท่ากับ ,เท่ากัน

factory

โรงงาน

homework

การบ้าน

job

งาน

manager

ผู้จัดการ

muscle

กล้ามเนื่อ

schedule

แผน ,ตารางเวลา

scientist

นักวิทยาศาสตร์

skill

ความชำนาญ

stapler

เครื่องเย็บ(สมุด ,หนังสือ) ,แม็กเย็บกระดาษ

team

ทีม ,คณะผู้เล่น , กลุ่มผู้ที่ทำงานร่วมกัน

tool

เครื่องมือ , อุปกรณ์

work

งาน

workplace

ที่ทำงาน