ဘာသာပြန်ချက်များ: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體
Lesson 3 - What's your name?
နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ?
သင်ခန်းစာများစာရင်း | ယခင်သင်ခန်းစာ | နောကျသငျခနျးစာ

ပုံမှန်မြန်နှုန်း:

အနှေးအမြန်:

အင်္ဂလိပ် / Burmese နှေးနှေး သာမန်

Excuse me, what's your name?

ခွင့်ပြုပါ၊ သင့်နာမည် ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

My name is Jessica. What's yours?

ကျွန်မနာမည် ဂျက်ဆီကာပါ၊ သင်ကရော?

John.

ဂျွန်ပါ

You speak English very well.

သင့် အင်္ဂလိပ် ကောင်းတယ်။

Thank you.

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

Do you know what time it is?

ဘယ်နှနာရီရှိပြီလဲ သိလား?

Sure. It's 5:10PM.

သိတာပေါ့၊ ၅:၁၀ ရှိပြီ။

What did you say?

ဘာပြောလိုက်တာလဲ?

I said it's 5:10PM.

၅:၁၀ လို့ပြောတာပါ။

Thanks.

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

You're welcome.

ကြိုဆိုပါတယ်။