หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

1000 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
ฟังเสียง คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ออดิโอ หรือ วางเคอร์เซอร์บนคำนั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
 

เรียงตามหมวดหมู่:

เรียงตามตัวอักษร:
   A, B, C, D, E
   F, G, H, I, J
   K, L, M, N, O
   P, Q, R, S, T
   U, V, W, X, Y, Z  

ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
ดีมาก,ขอบคุณ.
Very good, thanks.

  หน้าหลัก    100 บทเรียน    1000 วลีที่ใช้บ่อย    1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย    ติดต่อเรา  

Copyright, 2017, EnglishSpeak.com LLC. All rights reserved.