หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

1000 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
ฟังเสียง คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ออดิโอ หรือ วางเคอร์เซอร์บนคำนั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
 

เรียงตามหมวดหมู่:

เรียงตามตัวอักษร:
   A, B, C, D, E
   F, G, H, I, J
   K, L, M, N, O
   P, Q, R, S, T
   U, V, W, X, Y, Z  

ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
เก็บเสื้อผ้า ของคุณ.
Pick up your clothes.
กรุณา โทรกลับหาฉัน.
Please call me.
กรุณา เข้ามาข้างใน.
Please come in.
กรุณา นับ นี่ให้ฉันหน่อย.
Please count this for me.
กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้
Please fill out this form.
กรุณานั่งลง.
Please sit down.
กรุณา พูด ภาษาอังกฤษ.
Please speak English.
กรุณา พูด ช้ากว่านี้อีกนิด
Please speak more slowly.
กรุณา พูด ช้าๆ.
Please speak slower.
กรุณา พาฉันไปที่สนามบิน.
Please take me to the airport.
กรุณา พาฉันไปตามที่อยู่ นี้ .
Please take me to this address.
กรุณา ถอดรองเท้า ของคุณ .
Please take off your shoes.
กรุณา บอก เธอว่าจอห์น โทรมา.
Please tell her John called.
กรุณา บอกฉัน.
Please tell me.
กรุณา รอฉัน.
Please wait for me.
กรุณา เขียนมันลงไป.
Please write it down.
กรุณา.
Please.

  หน้าหลัก    100 บทเรียน    1000 วลีที่ใช้บ่อย    1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย    ติดต่อเรา  

Copyright, 2017, EnglishSpeak.com LLC. All rights reserved.