หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

1000 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
ฟังเสียง คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ออดิโอ หรือ วางเคอร์เซอร์บนคำนั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
 

เรียงตามหมวดหมู่:

เรียงตามตัวอักษร:
   A, B, C, D, E
   F, G, H, I, J
   K, L, M, N, O
   P, Q, R, S, T
   U, V, W, X, Y, Z  

ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
ฉันขอน้ำสักแก้วได้ไหม?
Can I have a glass of water please?
ฉันสามารถใช้ โทรศัพท์ของคุณได้ไหม?
Can I use your phone?
คุณ มี ที่ว่างบ้างไหม?
Do you have any vacancies?
คุณ มีเบอร์โทรของแท็กซี่ไหม?
Do you have the number for a taxi?
คุณรู้จักเธอไหม?
Do you know her?
คุณรู้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหน ?
Do you know where she is?
คุณ เล่นบาสเกตบอลไหม?
Do you play basketball?
กรุณาเติมน้ำมัน. (ป๊มน้ำมัน)
Fill it up, please.
เขาต้องการเสื่อผ้าใหม่.
He needs some new clothes.
นั่นราคาเท่าไหร่ ?
How much is that?
นี่ราคาเท่าไหร่?
How much is this?
ฉันเชื่อคุณ.
I believe you.
ฉันพูดได้สองภาษา.
I speak two languages.
ฉันคิดว่า เขาพูดเรื่องอื่น.
I thought he said something else.
ปกติแล้วมื้อเช้าฉันดื่มกาแฟ .
I usually drink coffee at breakfast.
ฉันอยากได้ เบอร์โทรของโรงแรมฮิลตัล.
I'd like the number for the Hilton Hotel please.
ฉันอยากจะซื้อบัตรโทรศัพท์.
I'd like to buy a phone card please.
ฉันอยากจะกลับบ้าน.
I'd like to go home.
ฉันอยากจะไปช๊อปปิ้ง.
I'd like to go shopping.
ถ้าคุณ ชอบมัน ฉันจะซื้อเพิ่ม.
If you like it I can buy more.
ฉันเป็นแค่ระดับเริ่มต้น.
I'm a beginner.
ฉันอิ่ม.
I'm full.
ฉันล้อเล่น.
I'm just kidding.
ฉัน โสด.
I'm single.
มันไม่ไกลมาก.
It's not too far.
ขอโทษ, เราไม่มีเลย.
Sorry, we don't have any.
หนังสือแพงมาก.
The books are expensive.
ลองสวมดู.
Try it on.
คุณ อยากซื้ออะไร ?
What do you want to buy?
ขนาดอะไร ?
What size?
ร้านค้าเปิดกี่โมง ?
What time does the store open?
เครื่องบินจะมาถึงเมื่อไหร่?
When does the plane arrive?
คุณอยู่ที่ไหน?
Where are you?
คุณอยากจะ กินอะไรไหม?
Would you like something to eat?

  หน้าหลัก    100 บทเรียน    1000 วลีที่ใช้บ่อย    1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย    ติดต่อเรา  

Copyright, 2017, EnglishSpeak.com LLC. All rights reserved.